Mobile Login   Mobile Login
 
脚图解说
【1】各类弓型
【2】较正常足印图面
【3】惡化橫弓足型
【4】弱横弓及踝关节功能不良后脚跟旋转
【5】有缺点的内外侧纵弓或高弓足型
【6】有缺点的内侧横弓或高弓足型
【7】有缺点的纵弓和生理性扁平足
【8】有缺点的纵弓或严重扁平足
【9】不良足形变化与症状之表现
Sayen Global Sdn Bhd (678457-H) |  电话 : 604-282 7931 / 604-283 7931 / 604-282 8931  |  传真 : 604-282 7949